Home / برگه / کُک زغال‌سنگ

کُک زغال‌سنگ (Coke)

کک یک جامد پر کربن می‌باشد که در اثر تقطیر آهسته زغال‌سنگ تشکیل می‌شود. این ماده به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور گسترده به عنوان یک جایگزین برای زغال‌سنگ استفاده می‌شود.