فروسیلیسیم منیزیم (Ferrosilicon Magnesium)

فروسیلیکومنیزیم (FeSiMg)

این ماده به شکل کلوخه‌ای و دانه‌بندی شده به رنگ خاکستری نقره‌ای و با سطح فلزی بوده و دمای ذوب آن ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. این ماده باید در محیط خشک و تهویه‌دار نگهداری شود و از اسید و باز و رطوبت دور باشد.